top of page

דירת Airbnb להשקעה תל אביב

דירת סטודיו עם יציאה למרפסת גג גדולה, ממוקמת מול חופיה הכחולים של תל אביב.

הדירה יועדה לצרכי השכרה.

שטח: 47 מ"ר + 50 מ״ר מרפסת

צילום: אלינה יבטושנקו

bottom of page